Palju on veel teha, et vähipatsientide raviteekond oleks paremini toetatud

Helis Pokker. Foto: Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
27. novembril toimuval iga-aastasel vähikonverentsil räägib Põhja-Eesti Regionaalhaigla ravitöö direktor dr Helis Pokker patsiendi teekonnast.

Dr Pokkeri sõnul on onkoloogia areng viimasel dekaadil olnud tõeliselt kiire: „Igal aastal registreerivad FDA ja EMA mitmeid uusi vähiravimeid, erinevate ravimite uusi  näidustusi ja vähiravis kasutatavaid tehnoloogiaid.“ 

„Olenevalt kasvajapaikmest, võib kaugelearenenud haigust kaasaegse vähiraviga hoida kontrolli all  mitmeid aastaid, pikendades nii patsiendi elupäevi.  Raviteekonnad on pikad ning sageli tuleb hea ravitulemuse saavutamiseks kombineerida erinevaid raviviise. See omakorda võib tähendada patsiendile raviarstide ja -meeskondade vahetumist. Järjest enam tuleb igapäeva praktikasse suukaudseid või depoovormidena vähiravimeid, mille kasutamise korral ei ole sagedased visiidid ravikeskusesse enam vajalikud.  Patsiendile teeb see raviprotsessi mugavamaks, kuid raviarstiga kohtutakse 2-3 kuu intervalliga.  Üha enam räägitakse võimalikult kodulähedaselt läbiviidud keemiaravist, mille puhul ravikvaliteet ja toetusravi võimalused peavad olema tagatud sarnaselt vähikeskuses pakutavale,“ tutvustas dr Pokker konverentsi teemat.

Kuidas toetada patsienti, parandada tema elukvaliteeti ning sellest tulenevalt hoida ravisoostumust, mis omakorda on otseses seoses ravitulemusega? Kuidas jälgida kõikide kasutusel olevate ravimite kõrvaltoimeid ja tagada nende õigeaegne ravi? Millised väljakutsed seab vähiravi võimaluste avardumine vähikeskusele, partner haiglale, patsientidele ja nende lähedastele? Millist tuge patsient ja tema lähedane vähiravi teekonnal vajavad ja kuidas erinevad osapoolsed (alates vähiravi meekonnast, partnerhaiglast kuni perearsti ja KOV-ini)  koostööd arendades seda pakkuda saaksid?

„Nendele ja veel mitmetele teistele küsimustele otsis võimalikke lahendeid Innotiimi, Regionaalhaigla, Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi ühisprojekt „Vähipatsiendi raviteekond“, mis kuulutati Eesti Disainiauhindade 2020 konkursil Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris parimaks.

Oleme Regionaalhaiglas piloteerimas mitmeid sellest projektist alguse saanud ideid ning nii mõnedki on saanud hea praktika osaks. Tänasesse päeva ja tulevikku vaadates on veel palju teha, et vähipatsientide raviteekonnad oleks  ravimeeskondade poolt veelgi paremini toetatud ja turvatud,“ tõdes dr Pokker.   

 

Dr Helis Pokkeri ettekannet "Patsiendi teekond. Ravi ja ravimid" saab sessioonis "Patsiendi teekond erinevate erialade vaates" saab kuulata 27.11. toimuval vähikonverentsil.

Täpsem kava ja registreerumine https://www.med24.ee/koolituskalender/v%C3%A4hikonverents-1 

Jaga