Enamik patsientidest pöördub enne vähi diagnoosi saamist perearsti vastuvõtule

Vanda Kristjan. Foto: Julia-Maria Linna
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
27. novembril toimub iga-aastane vähikonverents, kus üks teema keskendub ka perearsti rollile ja võimalustele vähipatsiendi käsitluses ja logistikas. Perearst Vanda Kristjan analüüsib oma ettekandes onkoloogiat puudutavaid tegevusi oma igapäevatöös.

„Uuringud on näidanud, et enamik patsientidest pöördub enne vähi diagnoosi saamist perearsti vastuvõtule, aga isegi suure tõenäosusmääraga vähisümptomitel on tavaliselt madal positiivne ennustusväärtus, sest vähk on perearsti jaoks pigem haruldane seisund. Keskmiselt näeb perearst aastas umbes seitset kuni üheksat uut vähipatsienti ja võib-olla vaid üht vähki haigestunud last kogu oma karjääri jooksul,“ viitab Vanda Kristjan.

Ettekandes „Perearsti roll ja võimalused vähipatsiendi käsitluses ja logistikas. Millist infot vajame?“ analüüsib dr Kristjan onkoloogia suunaga tegevusi oma praktikas: „Tutvustan esmaste vähikahtlustega haigusjuhte, mis jõudsid diagnoosini ning kirjeldan vähiravi saava patsiendi käsitlust ning probleeme, millega kimpus olin.“

Dr Kristjan puudutab oma ettekandes ka ennetuse teemat: oma nimistu põhjal analüüsib ta sel aastal toimuvaid skriininguid.

Hetkeseisu ja igapäevaste murekohtade kõrval arutletakse ka selle üle, millises suunas võiks muutused areneda.

 

Konverentsi täpsem programm ja registreerumisinfo on leitav SIIT.

Jaga