Hannes Poolamets: suhtumine peremeditsiini residentidesse jätab kohati soovida

Hannes Poolamets. Foto: Helin Loik-Tomson
Mirjam Esperk

Mirjam Esperk

mirjam@celsius.ee
Eesti Perearstide Seltsi juhatuses peremeditsiini residente esindav Hannes Poolamets tõdeb, et praktikatsüklitest saadav kasu võiks olla palju suurem, kui praktikakord näeks ette, et vastava osakonna juhendaja ja residendi vahel tuleb sõlmida konkreetsed kokkulepped residendi tööülesannete kohta. Muidu on peremeditsiini residendil oht jääda lihtsalt pealtvaatajaks.