Tervisekassa 2023. aasta järelevalve tulemused: tagasi on nõutud ligi 700 000 eurot

Foto: Tervisekassa
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tervisekassa kontrollib pidevalt ravikindlustushüvitiste põhjendatust ja õigsust ning selle tulemusena nõuti eelmisel aastal tervishoiuteenuste osutajatelt tagasi ligi 700 000 eurot.