Uus juhendmaterjal avab trans-tervishoiu põhitõdesid inimõiguste vaatenurgast (1)

Foto: Shutterstock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Mõttekoda Praxis avaldas 2024. aasta märtsis koostöös Eesti LGBT Ühinguga ja Sotsiaalministeeriumi rahalisel toetusel trans-tervishoiu juhendmaterjali, mille eesmärk on aidata Eesti tervishoiutöötajatel läheneda transinimeste tervishoiuvajadustele inimõiguseid austaval viisil.