Reovesi näitab tubakatoodete ja kokaiini tarvitamise tõusu Tallinnas

Foto: Pixabay
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
2022. aasta sügisel Tallinnas ja Kohtla-Järve piirkonnas läbiviidud reoveeuuringud uimastite jääkide suhtes viitavad muutustele nii legaalsete kui illegaalsete uimastite tarvitamises.