Kõrgenenud vererõhk võib eakatel pidurdada kognitiivsete võimete halvenemist

Eesti Arst

Eesti Arst

USA prospektiivse populatsioonipõhise, üle 65aastaste isikute kardiovaskulaarse tervise uuringu (Cardiovasvular Health Study) käigus hinnati nende kognitiivse võimekuse seost arteriaalse hüpertensiooni ja igapäevaelus toimetulekuga.