Meditsiiniteaduste valdkonna lõpetajaid on tänavu 288

Tartu Ülikool
Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Täna saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktusel diplomi 288 lõpetajat.