Ööpäevas tehtud sammude seos suremusega

Eesti Arst

Eesti Arst

Uurimusi füüsilise aktiivsuse mõjust vanemaealiste ja krooniliste haigustega inimeste tervisele on ohtralt. Samas on rahvastikupõhiseid uuringuid selle kohta, kuidas ja millises mahus mõjutab füüsiline aktiivsus keskeas inimeste tervist ja suremust, üsna vähe.