Ravimi Miflonide Breezhaler (budesoniid) 400 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis tarneraskused

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Müügiloa hoidja Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal teatab ravimi Miflonide Breezhaler (budesoniid) 400 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis võimalikust tarneraskusest, mis võib eeldatavasti leida aset alates oktoobrist 2017.