Xarelto (rivaroksabaan) vähendas koronaararterite või perifeersete arterite haigusega patsientidel insuldi, kardiovaskulaarse surma ja müokardiinfarkti kombineeritud riski

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Bayeri Xa faktori inhibiitori rivaroksabaani (Xarelto®) vaskulaarse annuse ehk 2,5 mg kaks korda ööpäevas manustamine kombinatsioonis 100 mg aspiriiniga üks kord ööpäevas vähendas III faasi uuringus COMPASS koronaararterite või perifeersete arterite haigusega patsientidel insuldi, kardiovaskulaarse surma ja müokardiinfarkti liit-tulemusnäitaja riski 24% (suhtelise riski langus).