Raul-Allan Kiivet: haigekassa ei jõua ega saa sõeluuringu programmidega piisavalt süsteemselt tegeleda

Raul-Allan Kiivet. Foto: arstide liit
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Professor Raul-Allan Kiivet ütles 8. märtsil Tallinnas toimunud Naise Tervise XII konverentsil, et sõeluuringute ebaefektiivsuse üheks põhjuseks võib olla tõsiasi, et sõeluuringute arendamisega tegeleb Eestis liiga vähe spetsialiste. Lisaks oli Kiivet veendunud, et sõeluuringu korraldamise vastutus ei peaks lasuma haigekassal.