Nakatumiskordaja on kasvutrendis

Hanna Sepp. Foto. Scanpix/Madis Kallas
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Nakatumiskordaja R on kasvutrendis ning tõusis üle-eestiliselt kuni 1,15-ni.