Mõtteid eetikakonverentsilt: ebakollegiaalsus peaks olema eos taunitud, juhtumeid arutatakse üha sagedamini

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Möödunud reedel toimus arstide liidu korraldatud eetikakonverents „Kõlbelisusest tavadeni – Eesti arstide eetikaalane ettevalmistus“.