Kopsusiirdamine psühholoogi pilgu läbi

Foto: Shutterstock
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Artikkel annab lühiülevaate kopsusiirdamist vajavate patsientide kõige sagedasemate psühhosotsiaalsete probleemide kohta ning pakub välja viise, kuidas patsiente nendega toimetulekul toetada.