Koolitervishoiu rahastamine muutub aastaringseks

Kädi Lepp
Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Haigekassa kinnitusel tuleb uuest aastast koolitervishoiuteenuse piirhinnas muudatus – senise 11 kuu asemel on teenuse hinnas uuest aastast arvestatud 12 kuuga.