Kliinikumi vereloome tüvirakkude siirdamispatsientide elulemus on võrdsel tasemel teiste Euroopa siirdamiskeskustega

Ain Kaare. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Euroopa Vereloome Tüvirakkude Siirdamise Assotsiatsioon viis 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta alguses läbi võrdlusuuringu 2013–2016 aastal vereloome tüvirakkude siirdamise läbinud patsientide jälgimise ja 1-aasta elulemuse kohta.