Kõrgeima taseme perearstikeskusi tuleb aasta-aastalt juurde

Parimad praksised 2023. Foto: Kenno Soo
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Kui näiteks 10 aastat tagasi saavutas A-taseme 37 perearstipraksist, siis tänavu juba 131.