Haigekassa avab uuesti võimaluse vaktsineerimise leping sõlmida

Rain Laane
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Eesti Haigekassa kutsub erasektori tervishoiuasutusi taas sõlmima lepingut, mis võimaldab Eesti elanikkonnale osutada COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimisteenust.