Gripp levib kiiresti laste ja vanemate elanike seas

Made Maria Laas

Made Maria Laas

med24@med24.ee

11.–17. aprillini lisandus Eestis 1570 A-gripiviiruse juhtu. Kõige rohkem kasvas haigestumus laste ja vanuses 70–79 elanike seas, vastavalt 71% ja 80%.