Eesti Nooremarstide Ühendus avaldab toetust Ruth Kaldale

Ruth Kalda. Foto: Helin Loik-Tomson
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Nooremarstide Ühenduse (ENÜ) esindus on kohtunud mõlema dekaanikandidaadiga ning leiab, et kummagi puhul on valdkonnal palju võita. ENÜ uuris ka oma liikmeskonna arvamust, kellest peaks saama järgmine dekaan.