Nooremarstide ühendus: õigus osakoormusele peaks olema kõigil residentidel

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Eesti Nooremarstide Ühendus peab hädavajalikuks, et võrdne õigus osakoormusele oleks nii lapsevanematel, noortel teadlastel kui ka kõigil teistel.