Tavapärase kliinilise praktika analüüsi kohaselt vähendas afatiniibi (Giotrif®/Gilotrif®) annuse kohandamine kõrvalnähtude tugevust ja esinemissagedust, mõjutamata ravimi efektiivsust

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Firma Boehringer Ingelheim tegi teatavaks vaatlusuuringu tulemused, mille käigus hinnati Giotrif®-i/Gilotrif®-i (afatiniib) annuse muutmise mõju ravimi ohutusele ja efektiivsusele epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) mutatsiooniga kaugelearenenud mitteväikerakk- kopsuvähi (NSCLC) patsientidel. Uuringu andmete kohaselt aitas afatiniibi annuse muutmine parandada ravimi talutavust, seejuures säilis ravi efektiivsus ning vähenes ravimi kõrvalnähtude tugevus ja esinemise sagedus.