Suhtlemine keerulise või ärritunud kliendiga (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseSuhtlemine keerulise või ärritunud kliendiga (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)10-04-2024 00:00trueSuhtlemine keerulise või ärritunud kliendiga (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, erihoolekandes töötajad...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: K, 10. Aprill 2024
Osalemistasu: 75,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, erihoolekandes töötajad
Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas ära tunda erinevad agressiivse käitumise liigid, tunneb sekkumisstrateegiaid ja oskab neid vajadusel kasutada.
Koolituse sihtgrupiks on hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, erihoolekandes töötavad inimesed.

Nõuded õpingute alustamiseks: eelnev töökogemus, baasteadmised psühholoogiast.

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: loeng, seminar, arutelu, rühmatööd

 

Teemad

Auditoorne töö (8 akadeemilist tundi)

  • Mis on agressiivsus ja vägivald? Erinevad keerulised situatsioonid, kliendid või patsiendid.
  • Vägivalla liigid, tsükkel, põhjused, erinevad teooriad.
  • Märkamine ja sekkumise vajadus. Vastutus ja kompetents.
  • Erinevate sekkumismeetodite tutvustus agressiivse käitumise ennetamisel ja agressiivse käitumisega toimetulekul.
  • Agressiooni ennetav kommunikatsioon. Verbaalne piiride seadmine. Käitumuslike tehnikate rakendamine vägivaldse käitumise korral.

Õpiväljundid

  • teab sekkumisstrateegiaid vägivaldsete klientide/ patsientidega toimetulekul;
  • oskab kasutada agressiooni ennetavat kommunikatsiooni ja verbaalset piiride seadmist.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

  • Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.
  • Hindamismeetod: aruteludes ja rühmatöödes osalemine
  • Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.


Õppekeskkonna kirjeldus

Hästi varustatud õppeklass, kus on olemas kõik vajaminev õpiväljundite saavutamiseks.

Koolitaja

Signe Kriisa, eelnev töökogemus  täiskasvanute koolitamisel, läbitud ART kursus ning täienduskursused (HENK jt.)

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN