Suhtlemine erinevas vanuses lastega (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseSuhtlemine erinevas vanuses lastega (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)18-04-2024 00:00trueSuhtlemine erinevas vanuses lastega (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *Kõik huvilised...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: N, 18. Aprill 2024
Osalemistasu: 65,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: Kõik huvilised
Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu omab ülevaadet lastega suhtlemise olemusest, eripäradest ja põhitõdedest.

Koolitusele on oodatud praegused, kui ka tulevased lapsevanemad. Samuti lastega töötavad isikud.

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: Loeng, arutelu

Teemad

Auditoorne töö (3 akadeemilist tundi)

  • Arengupsühholoogia. Suhtlemispsühholoogia alused.


Õpiväljundid

  • Omab ülevaadet suhtlemispsühholoogia põhitõdedest
  • Omab ülevaadet arengupsühholoogiast
  • Teab erinevas arenguastmes lastega suhtlemise eripärasid.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: testi sooritamine Moodles
Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistust, mitte saavutanule tõend.


Õppekeskkonna kirjeldus

Kaasaegne õppekeskkond, mis aitab saavutada õpiväljundeid.

Koolitaja

Tambet Anja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli psühholoogia õppejõud ja muuhulgas õpetab üliõpilastele ka suhtlemist erinevates vanuses inimestega. Suhtlemist lastega toetab ka töö Tartu Kesklinna Koolis koolipsühholoogina.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN