Sissekasvanud küüs ja selle tamponeerimise põhimõtted (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseSissekasvanud küüs ja selle tamponeerimise põhimõtted (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)28-05-2024 00:00trueSissekasvanud küüs ja selle tamponeerimise põhimõtted (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 28. Mai 2024
Osalemistasu: 105,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist
Maht: 9 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised sissekasvanud küüneplaadi muutuste hindamiseks, ära tundmiseks ja nende korrigeerimise võtetest.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

 • naha ja küüne etioloogia ja patofüsioloogia
 • jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted
 • sissekasvanud küüne tekkepõhjused ning leevendamise meetodid
 • sissekasvanud küüne puhul rakendatavad haavaravi ja tamponeerimise põhimõtted lähtudes selle tekkepõhjustest
 • küünevallide töötlemine ja tamponeerimine vastavalt probleemi iseloomule
 • sissekasvanud küüne probleemi ja selle tagajärjel tekkinud tüsistuste leevendamine kasutades abivahendeid
 • kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused.


Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

 • instrumentide valik ja käsitlemine
 • haavaravitoodete valik ja haavahoolduse teostamine
 • tamponeerimismaterjalide valik ja nende paigaldamise tehnikad
 • sissekasvanud küüne hooldus
 • küünevallide töötlus ja hooldus
 • abivahendite kasutamine


Õpiväljundid
 

 • teab sissekasvanud küüne tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid;
 • oskab töödelda ja tamponeerida küünevalle vastavalt probleemi iseloomule.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: koolitaja poolt ette antud teoreetiliste või praktiliste harjutuste läbitegemine.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub jalaravi õppeklassis.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN