Kriiside tundmine ja nendega toimetulek (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseKriiside tundmine ja nendega toimetulek (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)14-05-2024 00:00trueKriiside tundmine ja nendega toimetulek (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *inimesed, kellel on algteadmised ja arusaam, mis on kriis...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 14. Mai 2024
Osalemistasu: 80,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: inimesed, kellel on algteadmised ja arusaam, mis on kriis
Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu omab ülevaadet erinevatest kriisidest, teab kuidas toime tulla erinevates kriisiolukordades, oskab anda esmaabi kriisis olevale inimesele.

Koolitus sobib inimesele, kellel on algteadmised ja arusaam, mis on kriis

Teemad

Auditoorne töö (6 akadeemilist tund)

  • kriisi tunnused
  • kriisi etapid,
  • erineva valdkonna kriisid
  • toimetulek ja esmaabi


Praktiline töö (2 akadeemilist tund)

  • Grupiarutelu (situatsioonikirjeldusega) kuidas toime tulla kriisidega


Õpiväljundid

  • Saab aru kriisi olemusest/kriisipsühholoogia põhitõdedest.
  • Omandab teadmised kriisi põhimõistetest ja kriisi etappidest
  • Saab teadlikuks enesejõustamise põhitõdedest
  • Omandab teadmised kuidas nõustada patsiente, kolleege, pereliikmeid


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: aktiivne osalemine grupiaruteludes ja kõikides loengutundides

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

Nele Kalf aastast 2013 koolitaja, meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, konfliktid, motivatsiooni teemadel. Psühholoogiline nõustaja aastast 2016. Rehabilitatsiooni meeskondade psühholoog/ kogemusnõustaja. Andragoogika MA ja 2022 alustas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpetamist.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN