Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2) (TÜ)

Lisa kalendrisseKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2) (TÜ)11-04-2024 00:00trueKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2) (TÜ)Kuraatorid: Dr. Katrin Kaarna – kliiniliste uuringute keskuse juhataja, ...Tartu (täpsustamisel)

Toimumiskoht: Tartu (täpsustamisel)
Toimumisaeg: N, 11. Aprill 2024
Korraldaja: TÜ KMI täienduskeskus

Kuraatorid: Dr. Katrin Kaarna – kliiniliste uuringute keskuse juhataja, Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum; Riina Janno, MSc – kliiniliste uuringute keskus, akadeemiline monitoorija Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum

Toimumiskoht: hajakursus (Tartu auditoorne + veebiülekanne Zoomis), auditoorium Lembitu 24, Tartu

Maht: 10 täienduspunkti

Sihtgrupp: eelkõige kliiniliste uuringutega tegelevad arstid ja õed, proviisorid ja farmatseudid, residendid, doktorandid

Hind: 115 EUR

Kliinilised uuringud on pidevalt muutuv ja arenev teadusvaldkond. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks.

Kursusel vaadatakse üle ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Arutatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik kooskõlastuse saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Arutatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme. Koolitavatel on võimalus saada vastused uuringute läbiviimisel tekkinud küsimustele. Toimub diskussioon ja kogemuste vahetamine.

INFO: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/kliinilised-uuringud-kliiniliste-uuringute-head-tavad-ja-reguleerivad-oigusaktid-gcp-r2

Registreerumine: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/registreerumine-koolitustele

Kontakt: taiendus@med.ut.ee, tel 7318109