Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (20-tunnine baaskoolitus) (TÜ)

Lisa kalendrisseImmuniseerimisalane täiendusõppekursus (20-tunnine baaskoolitus) (TÜ)02-04-2024 00:00trueImmuniseerimisalane täiendusõppekursus (20-tunnine baaskoolitus) (TÜ)Kuraatorid: kaasprofessor Marje Oona...E-kursus (online)

Toimumiskoht: E-kursus (online)
Toimumisaeg: T, 02. Aprill 2024 - T, 30. Aprill 2024
Korraldaja: TÜ KMI täienduskeskus

Kuraatorid: kaasprofessor Marje Oona

Maht: 20 täienduspunkti

Sihtgrupp: arstid, õed, ämmaemandad

Hind: 194 EUR

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.

Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid.

Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursus toimub e-koolitusena Moodle õpikeskkonnas.

INFO: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/immuniseerimisalane-taiendusoppekursus-20-tunnine-baaskursus

Registreerumine: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/registreerumine-koolitustele

Kontakt: taiendus@med.ut.ee, tel 7318109