Ettevalmistus magistriõpinguteks terviseteaduses (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseEttevalmistus magistriõpinguteks terviseteaduses (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)24-05-2024 00:00trueEttevalmistus magistriõpinguteks terviseteaduses (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)Koolitus loob võimalused uurimistööalaste teadmiste, ideekavandi ...Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)

Toimumiskoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)
Toimumisaeg: R, 24. Mai 2024 - N, 20. Juuni 2024
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koolitus loob võimalused uurimistööalaste teadmiste, ideekavandi kirjutamise ja esitlemisoskuste täiendamiseks ning valmisolekuks kandideerida ja õppida terviseteaduse magistriõppekaval kõrgkoolis.

Kontaktpäevad:

1. koolituspäev Zoomis (24.05.2024 12:30 - 24.05.2024 16:00)

2. koolituspäev Zoomis (27.05.2024 12:30 - 27.05.2024 16:00)

3. koolituspäev Zoomis (29.05.2024 12:30 - 29.05.2024 16:00)

4. koolituspäev (03.06.2024 12:30 - 03.06.2024 16:00)

5. koolituspäev (05.06.2024 12:30 - 05.06.2024 16:00)

6. koolituspäev (07.06.2024 12:30 - 07.06.2024 16:00)

7. koolituspäev (19.06.2024 10:00 - 19.06.2024 14:15)

8. koolituspäev (20.06.2024 10:00 - 20.06.2024 14:15)

Maht: 72 akad. tundi

 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi

Hind osalejale: 180 €

Koolitajad:

 • Elle Sõrmus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Kristi Rannus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Irma Nool (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Õpiväljundid:

 • teab uurimistöö metoodika põhialuseid;
 • teeb kirjanduse otsingut endale vajalikest andmebaasidest;
 • loob ja vormistab ideekavandi lähtuvalt kõrgkooli kirjalike tööde juhendist;
 • esineb ideekavandi põhjal koostatud ettekandega.

Sihtgrupid:Bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajad.

Sisukirjeldus: Koolitus loob võimalused uurimistööalaste teadmiste, ideekavandi kirjutamise ja esitlemisoskuste täiendamiseks ning valmisolekuks kandideerida ja õppida terviseteaduse magistriõppekaval kõrgkoolis.

Õpisündmuse teemad:

 • Uurimismetoodika 8 ak tundi, Zoomis.
 • Ideekavandi kirjutamine 2 ak tundi, loeng.
 • Dokumendi koostamine ja õigekeelsus 4 ak tundi, Zoomis.
 • Kirjanduse otsing teaduslikest andmebaasidest 2 ak tundi loeng ja 2 ak tundi praktikum.
 • Ettekande koostamine 4 + (sõltub osalejate arvust) ak tundi.
 • Iseseisev töö kirjanduse otsingu, ideekavandi ja ettekande koostamisega 40 ak tundi.
 • Ideekavandi esitlemise seminarid 10 ak tundi.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN