Ergonoomika patsiendi siirdumistel (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseErgonoomika patsiendi siirdumistel (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)13-06-2024 00:00trueErgonoomika patsiendi siirdumistel (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *hoolekande- ja tervishoiutöötajad...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: N, 13. Juuni 2024
Osalemistasu: 90,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: hoolekande- ja tervishoiutöötajad
Maht: 9 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu teab ergonoomika põhimõtteid ja neid arvestades oskab töötada ennast säästvalt.

Koolitusele on oodatud hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat ning kellel on töökohustuste täitmiseks vajalik abivajaja asendite korrigeerimine või abivajaja siirdumine.

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised harjutused, kliendijuhtumite analüüs, enesereflektsioon
Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele oskus B2 tasemel
Soovituslik juhendmaterjal - 
https://hoolidesjahoolitsedes.ee/ peatükk 3 "Ergonoomika"

Teemad

Auditoorne (2 akadeemilist tundi)

Ergonoomika mõiste ja eesmärk
Patsiendi siirdumistega seotud tervise riskid (ülekoormussündroomid ja traumad)
Patsiendi füüsiline võimekus
Abivahendid
Ergonoomilised lahendused ja töövõtted

Prakiline töö (7 akadeemilist tundi)

Raskuste teisaldamine (tõstmine, lükkamine, tõmbamine)
Ergonoomilised võtted patsiendi siirdumisel voodipiires (nihutamine voodis jalutsist peatsi suunas, pööramine, istuma tõusmine)
Ergonoomilised võtted patsiendi siirdumisel voodist ratastooli ja tagasi
Abivahendite rakendamine patsiendi liigutamisel voodis ja siirdumistel (tõsterihm, libistuslaud, pööramisplaat, libilina, tõstuk)
Kliendijuhtumi analüüs gruppides

 Õpiväljundid

  • teab, mis on ergonoomika ja selle eesmärk;
  • oskab märgata füüsilise tervise riske, mis kaasnevad hooldustööd tehes;
  • oskab hinnata patsiendi abivajaduse taset siirdumisel;
  • kasutab olemasolevatest siirdumise abivahenditest kõige efektiivsemaid oma tervise säästmiseks;
  • rakendab oma töös ergonoomilisi töövõtteid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Auditoorse õppe läbimine 100%
Praktilises töös osalemine 100%

Hindamismeetod: Situatsioonülesande lahendamine. Hindamiskriteerium: Õppija on edukalt situatsiooni läbi töötanud ja grupiga praktiliselt ettekandnud tagasiside saamiseks.
Hindamismeetod: Eneseanalüüsi koostamine. Hindamiskriteerium: Õppija on koostanud enesanalüüsi vastavalt etteantud vormile.

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundidite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses õppekeskkonnas. Koolitusruum mahutab vähemalt 16 inimest auditoorse töö läbiviimiseks. Ruumis on vajalik tehnika (dataprojektor ja ekraan).

Praktiline töö toimub ruumis, kus on funktsionaalvoodid, ratastoolid, lingtõstuk ja erinevad siirdumisabivahendid, et demonstreerida ja praktiseerida ergonoomilisi töövõtteid ja asendeid.

 

Koolitaja

Triin Nõmmistu – Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolitusspetsialist. Töötanud füsioterapeudina Benita Kodus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuses ja erinevates sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni meeskondades. Varasem kogemus ergonoomika koolituste läbiviimisel.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN