Eneseabivõtted vaimse tervise toetamiseks (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseEneseabivõtted vaimse tervise toetamiseks (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)28-05-2024 00:00trueEneseabivõtted vaimse tervise toetamiseks (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *Kõik huvilised...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 28. Mai 2024
Osalemistasu: 80,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: Kõik huvilised
Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada koolitusel käsitletud vaimset tervist toetavaid eneseabivõtteid ning rakendada neid vaimse tervise ja igapäevase toimetuleku toetamiseks.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tunnevad huvi vaimset tervist toetavate eneseabivõtete vastu ning soovivaid neid enda igapäevase toimetuleku toetamiseks kasutama õppida.

Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele oskus B2 tasemel. Eelnevad teadmised vaimse tervise teemadest ei ole vajalikud.

Soovituslik lugemismaterjal enne koolituse algust:

1.Terviseinfo.ee - vaimne tervis
https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis
2. Laido, Z. & Mark, L. (2011). Vaimne tervis kui vaimne heaolu. Infomaterjal noortele. Tallinn: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
https://tai.ee/et/valjaanded/vaimne-tervis-kui-vaimne-heaolu-infomaterja...

Teemad

Auditoorne töö (8 akadeemilist tundi)

  • Mõte-tunne-käitumine seosed, nende ära tundmine, harjutused seoste leidmiseks
  • Mõttepäevik – mõttepäeviku ülesehitus ja kasutamise põhimõtted. Mõttepäeviku täitmine lähtuvalt näidisest. Mõttelõksude ära tundmine.
  •  Eneseabivõtete ja –tehnikate põhimõtted ja juhendatud harjutamine
  • Lõõgastusharjutused
  • Hingamisharjutused
  • Teadvelolekuharjutused

Õpiväljundid

  • Analüüsib mõtete, tunnete ja käitumise omavahelisi seoseid
  • Oskab täita mõttepäevikut
  • Rakendab praktilisi eneseabivõtteid vaimse tervise toetamiseks

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Auditoorse õppe läbimine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: Eneseanalüüsi koostamine (õppija on koostanud eneseanalüüsi vastavalt etteantud vormile). Harjutuste aktiivne kaasa tegemine.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

Aile Sumberg, (RN, MA) – töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpetajana. Töötab vaimse tervise õena Tartu Ülikooli Kliinikumis ambulatoorse psühhiaatria keskuses aastast 2019. 2023.a lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vaimse tervise õenduse magistriõppe. Läbinud erinevaid vaimse tervise alaseid koolitusi sealhulgas: sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse, sissejuhatus pereteraapiasse, motiveeriva intervjueerimise algkursus, psühholoogilise esmaabi baaskoolitus, noorukite interpersonaalne psühhoteraapia. Viinud läbi sisekoolitusi, koolitusi koolides, töötanud giidina. Tervishoiutöötaja registri number: N14394.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN