Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitus (TAI)

Lisa kalendrisseAlkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitus (TAI)27-11-2019trueAlkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitus (TAI)Sihtrühm: *perearstid, pereõed jt tervishoiutöötajad; peremeditsiini ...Tallinn

Toimumiskoht: Tallinn
Toimumisaeg: K, 27. November 2019
Korraldaja: Tervise Arengu Instituut

Sihtrühm: perearstid, pereõed jt tervishoiutöötajad; peremeditsiini eriala jt meditsiini erialade residendid; tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased; psühholoogid

 

Toimumise aeg: 27.-28.11.2019
Keel: eesti keel 
Hind: Tasuta. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest „Kainem ja tervem Eesti“

Eesmärk:
ALVALi koolituse eesmärk on aidata tervishoiutöötajal tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema ning viia läbi lühisekkumine. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja alkoholiteema käsitlemist. Samuti saavad osalejad infot, millal, kuhu ja kelle juurde saab liigtarvitava patsiendi edasi suunata.

Koolituse läbinud osaleja:

  • teab lühisekkumise mõiste tähendust lähtuvalt alkoholi liigtarvitamisest ja sellega seotud probleemidest
  • mõistab enda ja teiste hoiakuid seoses alkoholi tarvitamise ja alkoholi tarvitajatega
  • teab alkoholiühikuid ja tarvitamise riskipiire
  • oskab kasutada AUDITit
  • oskab hinnata, millal ja kuhu tuge ja abi vajav patsient suunata
  • on valmis kasutama lühisekkumise põhioskusi lähtuvalt konkreetsest patsiendist

Kava:
Esimene koolituspäev

9.30 Kogunemine ja registreerimine
10.00 Sissejuhatus: ALVAL Eestis. Lühisekkumine – mis ja miks? Hoiakud alkoholi suhtes
11.30 Puhkepaus
11.45 Takistused ja probleemid. Lühisekkumine lähivaates
13.15 Lõuna
14.15 Alkoholiühikud. Alkoholi tarvitamise riskipiirid. Alkoholiprobleemi tõstatamine
15.45 Puhkepaus
16.00 Sõelumine ja tagasiside. Suunamine. Kokkuvõte ja küsimused
17.30 Esimese koolituspäeva lõpp

Teine koolituspäev

9.00 Kogunemine ja registreerimine
9.30 Tagasivaade eilsele. Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
11.00 Puhkepaus
11.15 Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
12.45 Lõuna
13.45 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus
15.15 Puhkepaus
15.30 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus. Kokkuvõte
17.00 Koolituse lõpp

Koolitajad: Marta Velgan, Ruth Kalda
Dokument läbinutele: Tõend. Perearstid ja pereõed saavad koolituse täies mahus läbimisel 16 täienduspunkti.  

Kontakt: Liis Türin, telefon: 659 3829, e-post: liis.turin@tai.ee   
Lisainfo: Koolitusele saab registreerida SIIN
Kohtade arv on piiratud (9-17 inimest). Rühma täitumise järel registreerimine suletakse.
Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liis.turin@tai.ee.

Koolituse toimumispaik täpsustamisel, info saadame Teie e-postile hiljemalt üks nädal enne koolituse algust.

Tervise Arengu Insituut (TAI) tagab koolitusel osalejatele mõlemal koolituspäeval tasuta toitlustuse ja vajadusel majutuse (hotelli valib TAI).