Südamepuudulikkuse tänapäevased ravivõimalused

Katrin Lätt

Katrin Lätt

med24@med24.ee

Eesti südamepuudulikkusega patsientidele on kättesaadavad medikamentoosne tõenduspõhine ravi ning olulisemad instrumentaalsed ja kirurgilised ravivõtted. Problemaatilisem on uute ravimite kasutuselevõtt, samas on oluline roll ka haige pideval nõustamisel ja jälgimisel.