Kinnitatud: talvebeebidele on kasulik, kui nende ema tarvitab D-vitamiini

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Raseduse ajal tarvitatavad D-vitamiini preparaadid ei suurenda kokkuvõttes võrreldes platseeboga vastsündinute luumassi. Samas said uuringu MAVIDOS (Maternal Vitamin D Osteoporosis Study) põhjal talvekuudel sündinud imikud märkimisväärset kasu sellest, kui nende ema tarvitas täiendavalt D-vitamiini.