EMPRISE esmased tulemused näitavad, et ravi empagliflosiiniga vähendab võrreldes DPP-4 inhibiitoritega 2. tüüpi diabeediga patsientidel südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise riski sõltumata varasemast südame-veresoonkonnahaigusest

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Esmased efektiivsuse tulemused tegeliku kliinilise praktika uuringust EMPRISE (EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty) näitasid, et empagliflosiin oli võrreldes USA kliinilises tavapraktikas kasutatavate dipeptidüülpeptidaas-4 (DPP-4) inhibiitoritega seotud südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimiste 44-protsendise suhtelise riski vähenemisega. Uuringus EMPRISE analüüsiti ajavahemikust 2014 august kuni 2016 pärinevaid andmeid umbes 35 000 patsiendi kohta, kes põdesid 2. tüüpi diabeeti. Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly and Company esitlesid uuringu tulemusi Ameerika Südameassotsiatsiooni 2018. aasta konverentsi teadusuudiste sessioonil Chicagos.