Boehringer Ingelheim ja Lilly annavad teada, et ravimi Trajenta® kasutamise kardiovaskulaarsete tulemuste uuring CARMELINA® jõudis esmaste tulemusnäitajateni

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Uuringus CARMELINA® (CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE with LINAgliptin in patients with type 2 diabetes at high vascular risk) jõuti esmase tulemusnäitajani, mida defineeriti kardiovaskulaarse surma, mittefataalse müokardiinfarkti või mittefataalse ajuinsuldi (kolmepunkti MACE) esmaesinemisena. Trajenta® (linagliptiin) ja platseebo kardiovaskulaarne ohutus oli sarnane. Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) andsid teada positiivsetest tulemustest, mis saadi standardravile lisatud linagliptiini või platseebo kardiovaskulaarse ohutuse hindamisel.