Perearstide muredest ja rõõmudest

Perearstide uue aasta algust varjutavad nii mõnedki mured. Kahjuks on müüt, et oleme haigekassale partner, juba ammu murtud, kuid õnneks ei ole halba heata.

Külli Paal: tervisekeskused on vabatahtlikult sunniviisilised

Pajusi ja Puurmani valla perearst Külli Paal tõdes, et tervisekeskuste projekt tekitab perearstides küll kõhklusi, ent samas on nendega ühinemine vabatahtlikult sunniviisiline, sest kardetakse, et hiljem ei ole üksik perearst võimeline tervisekeskustega konkureerima. Arsti paneb keerulisse olukorda ka tervishoidu varjutav alarahastus, mille foonil on haigekassa viimase lepingumuudatusega vähenenud perearsti pearaha.    

Koolitused kinnistavad õdede ja hooldajate teadmisi lamatistest

Möödunud aasta alguses valmisid lamatiste käsitluse juhendid ning nüüd saavad õed ja hooldajad neid teadmisi praktiliste koolituste kaudu kinnistada.

Ravimite kootoimete andmebaas on edukalt töös

Ravimite koostoimete andmebaasi abil saavad arstid nüüd lihtsamini hinnata patsiendi retseptiravimite koostoimeid. Ravimite koostoimete hindamise eesmärk on ravikvaliteedi parandamine ja patsiendiohutuse suurendamine.

Muudatused HIVi uurimises perearstidele

Perearsti juures on võimalik teha HIV-analüüsi. Kui seni osutati analüüsi perearsti uuringufondi kaudu, siis sellest aastast tõsteti see uuringufondiväliseks, et perearstid saaksid HIV-analüüsi määrata piiramatult. 

Reet Tooming: aasta arsti tiitel on tunnustus kõikidele perearstidele

Eesti Tervise Fond ning portaali arst.ee lugejad valisid 2016. aasta arstiks perearst Reet Toomingu, kes töötab Ida-Virumaal Ahtme Perearstikeskuses.

Farmakoloogilist ravi alustanud diabeedipatsientidel on ravisoostumus väike

Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi magistrant Anneli Truhanov kaitses 2014. aastal magistritöö teemal „Ravi alustavate teist tüüpi diabeedi haigete ravisoostumus Eestis aastatel 2011–2013 Eesti Haigekassa retseptiandmete põhjal“. Intervjuus ajakirjale Perearst räägib ta lähemalt tööle seatud eesmärkidest, tulemustest ning järeldustest.

Diabeediuuring: soolemikrofloorat mõjutades on võimalik 1. tüüpi diabeeti edasi lükata

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku juhataja professor Vallo Tillmann on aastatel 2008–2014 läbi viidud DIABIMMUNE uuringu üks autoritest. Uuringu eesmärk oli kontrollida hügieenihüpoteesi paikapidavust 1. tüüpi diabeedi puhul. Eesti, Soome ja Karjala lapsi uurides selgus, et varases elus erinevate mikroobidega kokkupuutumine kaitseb teatud haiguste, kaasa arvatud 1. tüüpi diabeedi eest.

Osteoartroos. Koksartroos. Riskifaktorid, teke, ravi põhimõtted

Osteoartroos on levinuim liigesehaigus maailmas ja Eestis ning ühtlasi üks olulisemaid rahvatervise probleeme. Artikkel keskendub enam koksartroosile ehk puusaliigese artroosile, mis on sagedasim artroo-sivorm, moodustades kuni 43% artroosijuhtudest. 34%-l haigetest on koksartroos kahepoolne (1).    

Mädane higinäärmepõletik

Mädase higinäärmepõletiku diagnoosimine on sageli keerukas ning diagnoos võib hilineda keskmiselt kuni 7,2 aastat. Haigusega kaasnev valu, eritis, ebameeldiv lõhn ja keha moondumine võib samas põhjustada patsientidele märkimisväärset psühhosotsiaalset mõju.

Südameprobleemid lapseeas

Lastekardioloogi vastuvõtule saadetakse lapsi erinevate probleemidega, nagu valud südame piirkonnas, kõrgenenud vererõhk, koormustaluvuse vähenemine, rütmihäired ja südamekahinad – viimane on lastekardioloogile suunamise sagedasim põhjus (1, 2). 

Uus bioloogiline ravim ka kardioloogias - PCSK9 inhibiitor

Pärast statiinide 25-aastast võidukäiku on selge, et 1 mmol/l LDL-kolesterooli taseme langust rahvastikus vähendab kardiovaskulaarsete tüsistuste riski 22% võrra. Siiski, hoolimata optimaalsest statiinravist, on korduvaid kardiovaskulaarseid tüsistusi võimalik ära hoida vaid pooltel juhtudest. Väga paljudel suure riskiga patsientidel ei ole võimalik isegi maksimaalse statiinraviga viia LDL-kolesterooli eesmärkväärtuseni. 

Müokardiinfarktiregistri andmeid kasutatakse igal aastal järjest enim

Müokardiinfarktiregistri andmetel on Eestis üks suur probleem ägeda müokardiinfarktiga patsientide haiglaeelne viivitus esmase meditsiinilise kontaktini: enam kui pooltel südamelihase infarkti juhtudest on see pikem kui kaks tundi, räägib müokardiinfarktiregistri teadusnõukogu esimees ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog Tiia Ainla.

Nooruk perearstipraksises

Murde- ja noorukiiga defineeritakse arenguperioodina lapse- ja täiskasvanuea vahel, mil toimub üleminek lapseeast täiskasvanuikka. Sellel perioodil keskendutakse ideaalide ja identiteedi otsingutele. Põhjalik füüsiline muutus on noorukile proovikiviks ning põhjalik intellektuaalne muutus võimaldab paljudel noorukitel mõelda sama abstraktselt nagu täiskasvanud. 

Alajäseme lihaskrambid

Lihaskrambid on tõenäoliselt üks enamlevinud meditsiiniline sümptom, edestades esinemissageduse poolest isegi alaseljavalu.

Turvaline reis algab heast ettevalmistusest

Reisinõustamisele on soovitatav tulla siis, kui inimene reisib mõnda eksootilisse kohta, aga ka Euroopasse reisi planeerides võib reisikabinetti külastada, kui inimene selleks vajadust tunneb, ütleb Lõuna-Eesti Haigla infektsionist Argo Parts.    

Täiskasvanute vaktsineerimine ja selle kitsaskohad

Kogemuste alusel on täiskasvanute teadlikkus vaktsineerimise kasulikkusest ja vajalikkusest väga piiratud. Samas on enamik täiskasvanutest lapsevanematena üsna hästi tegelenud oma laste vaktsineerimisega ja olnud teadlikud selle vajalikkusest. Mingil põhjusel jätavad nad aga need teadmised enda suhtes kasutamata. 

Venekeelne resümee

В статье, посвященной конкретной персоне, семейный врач Кюлли Пааль, обслуживающая пациентов волостей Паюзи и Пуурмани, рассказывает о том, что процесс концентрации на уровне центров здоровья носит добровольно-принудительный характер, поскольку впоследствии ни один семейный врач не сможет конкурировать с центрами здоровья.    

Uudised

Algroritm: KOK