Haigusjuht: angioneurootiline turse

Perearst Kersti Veidrik kirjeldab angioneurootilise turse juhtu, kus hoolimata jälgimisest ning korduvatest uuringutest ei ole tuvastatud probleemi vallandavat põhjust ja seetõttu ei osata ette näha järgmist ägenemist.

Depressioon on meestel aladiagnoositud

Naistel diagnoositakse depressiooni sagedamini kui meestel. On siiski alust arvata, et unipolaarne depressioon võib meestel olla aladiagnoositud, jääda peitu muude probleemide taha ning tegelikult võivad mehed haigestuda praktiliselt samal määral kui naised. Artikli eesmärgiks on tuua välja mõned olulised punktid depressiooni kohta meestel. Kui võtta arvesse, et meeste depressiooni sümptomid ei mahu alati tavapärastesse diagnostilistesse raamidesse, on võimalik meespatsiente paremini aidata ja ravida.

Psoriaasi bioloogiline ravi

21. sajandil on paljudele probleemiks osutuva nahahaiguse psoriaasi ravi saanud teaduspõhisema ja individualiseeritud lähenemise. Kasutusele on võetud bioloogilised ravimid. Esialgu kasutati vaid üksikuid preparaate, mis olid kallid ja vaid üksikjuhtudel kättesaadavad. Praeguseks on ravijuhtude arv mitmekordistunud, ravimite valik laienenud ning seeläbi ka patsientide elutingimused paranenud.

Kusihape kui ainevahetuse normaalne produkt ja hüperurikeemia kui riskifaktor haiguste kujunemisel

Kusihape on puriinide katabolismi normaalne lõpp-produkt. Puriinide allikaks on toit, endogeensete nukleotiidide degradatsioon ja resüntees (1). Kusihapet toodetakse organismis peamiselt maksas, aga ka sooltes, lihastes, neerudes ja veresoonte endoteelis ning selle ekskretsioon toimub peamiselt neerude kaudu (~2/3), osa kusihappest eritub ka seedetrakti vahendusel (~1/3) (2).

Õlaliigese artroplastika

Õlaliigese endoproteesimise operatsioone tehakse Eestis järjest rohkem. Põhiliseks selle operatsiooni näidustuseks on õlaliigese valu ja liikuvuse piiratus. Erinevate patoloogiate jaoks on välja töötatud eri tüüpi endoproteesid.

Diabeetilise neerukahjustuse nefroloogilised ravivõimalused

Diabeetiline nefropaatia on üks peamistest põhjustest glomerulonefriidi ja arteriaalse hüpertensiooni kõrval, mis võib viia kroonilise neerupuudulikkuse arenguni ja lõppstaadiumi neerupuudulikkuseni.

Uudised


Metaboolne sündroom: mitte ainult vöökoha rasvumus

Metaboolse sündroomi sagedus on maailma eri piirkondades suuresti varieeruv. Selle sündroomi esinemine sageneb vanuse kasvades.

Muudatused kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravijuhendis

2001. aastal publitseeriti esimene GOLD-raport (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD), mille eesmärgiks oli kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) patogeneesi, ennetamise ja ravi käsitlus ekspertide poolt. Artiklist saab ülevaate viimastest, 2019. aastal avaldatud muudatustest.

Südame-veresoonkonnahaiguste riski on võimalik laboris põhjalikult hinnata

Eestis on südame- ja veresoonkonnahaigused (SVH) olnud aastakümneid surma põhjusena esikohal. Kuna teema on aktuaalne, siis on mõistlik aeg-ajalt vaadata, mida pakutakse laborivaldkonnas SVH riski hindamiseks ja täpsustamiseks.

Insuldi ravivõimalused on avardunud

Eesti neuroloogid kasutavad insuldi ravis sageli Ameerika juhendeid, mida aja­kohastatakse võrreldes Euroopa erialaseltsi omadega märksa sagedamini. Eelmisel aastal tuli Ameerikas taas välja uus ägeda ajuinfarkti ravijuhend. Varasem juhend pärines 2013. aastast. Sellest ajast on ajuinfarkti ravis toimunud aga märkimisväärsed muutused, mis puudutavad eelkõige endovaskulaarset ravi ehk trombektoomiat.

Suure arteri ateroskleroosist tingitud ajuisheemia

Konverentsil Kliinik 2019 rääkis Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliiniku neuroloog Riina Vibo suure arteri ateroskleroosi tagajärjel tekkinud ajuisheemiast.

Haigusjuht: ägeda südame-puudulikkusega noor patsient

Ägeda südamepuudulikkuse all mõistetakse südamepuudulikkuse sümptomite ja/või tunnuste järsku teket või kiiret süvenemist, mille põhjuseks võivad olla erinevad haiguslikud seisundid. Alltoodud haigusjuhus selgus esmaste diferentsiaaldiagnostiliste uuringute järel, et südamepuudulikkuse põhjuseks on ägedast müokardiidist tingitud dilatatiivne kardiomüopaatia.

Suure kardiovaskulaarse riskiga patsientide käsitlus

Suure kardiovaskulaarse riskiga patsiendid on iga aastaga järjest paremini kontrollitud ja jälgitud. Seda soosib perearsti kvaliteeditasusüsteem ja ka ravimite valik on lai ning kättesaadavus hea. Ravijuhised peaksid julgustama suure kardiovaskulaarse riskiga patsientidel tõenduspõhiselt kasutama veegi paremaid ravivõimalusi.

Kateetrikaudne aordiklapi proteesimine Eestis

Kateetrikaudne aordiklapi proteesimine on Eestis juba viis aastat kasutusel olnud ravimeetod sümptomaatilise raske aordiklapi stenoosi raviks keskmise ja suure operatsiooniriskiga haigetel. Kogemuse suurenedes ja tehnoloogia arenedes jääb vähemaks vaskulaarseid tüsistusi. Ka muude tüsistuste suhtes oleme maailmaga samal tasemel.

Marika Väli: kohtuarstina alustades olid minu töövahendid kaks kätt, kaks silma ja mikroskoop. Edasiminek on olnud tohutu.

Kohtuarst Marika Väli ütleb, et kuigi sageli peetakse kohtuarsti põhitööks vaid lahkamislaua taga seismist, ei ole see sugugi nii. Ka elavate inimestega tegelemist jagub. Lisaks on eriala areng viimase mõnekümne aasta jooksul olnud tohutu ning põnevust ja uue avastamist jätkub küllaga.

Südame-veresoonkonnahaiguste käsitlemise probleemid

2017. aastal hindas mõttekoda Praxis südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) strateegiat ja rahvastiku tervise arengukava (RTA). Analüüsides SVH strateegia ja RTA raames planeeritud ja ellu rakendatud tegevussuundi ning valdkonna arengut, jõuti mitme olulise järelduseni.