Kliinilises uuringus INBUILD® hinnati nintedaniibi mõju erinevas raskusastmes progresseeruva fibrootilise interstitsiaalse kopsuhaigusega patsientidel ja saavutati uuringu esmase tulemusnäitaja- kopsufunktsiooni languse vähenemine

Foto: Shutterstock
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Firma Boegringer Ingelheim teatab, et III faasi kliinilises uuringus INBUILD® aeglustas nintedaniib kogu uuringurühmas kopsufunktsiooni langust 57%. Kopsufunktsiooni hinnati fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaigusega (ILD) patsientidel, kelle haiguse kulg oli progresseeruv, forsseeritud vitaalkapatsiteedi (FVC) vähenemise aastase määra alusel. Uuringu tulemused avaldati äsja ajakirjas New England Journal of Medicine ja esitati Euroopa Kopsuarstide Seltsi kongressil Madriidis.