Astma ravisoostumus ja KOKi risk

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Esimeses omalaadses 18 aastat hõlmanud uuringus leiti, et hea ja keskmine ravisoostumus astmaga patsientidel on seotud umbes 80% võrra väiksema KOKi riskiga võrreldes halva ravisoostumusega. Seega annavad patsientide endi tehtavad raviotsused neile võimaluse juhtida haiguse pikaajalist prognoosi.