Kliinilise uuringu INMARK® tulemustest lähtudes on soovitatav alustada idiopaatilise kopsufibroosi progresseerumise aeglustamiseks viivitamata ravi fibroosivastaste ravimitega

Foto: Shutterstock
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Juhuslikustamise ja topeltpimendamisega kliinilise uuringu INMARK® tulemused avaldati 17. juulil 2019 ajakirjas The Lancet Respiratory Medicine. Uuringus võrreldi Ofev®-i (nintedaniib) toimet platseeboga idiopaatilise kopsufibroosiga patsientidel 12 nädala jooksul. Sellele järgnes 40-nädalane avatud uuringu periood. Uuringu tulemused tugevdasid tõendust, et isegi väga hästi säilinud kopsufunktsiooniga patsientide puhul ilmneb 12 nädalat nintedaniibi ja niisama kaua platseebot saanutel FVC vähenemise erinevus.