Avaldati kliinilise uuringu andmed nintedaniibi kasutamise kohta kaugelearenenud idiopaatilise kopsufibroosiga patsientidel

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Kliinilise uuringu INSTAGE® tulemused esitati Pariisis Euroopa Kopsuarstide Seltsi aastakonverentsil ja avaldati ajakirjas New England Journal of Medicine. Tutvustati raskelt kahjustunud kopsude gaasivahetusega IPFi-patsientide andmeid, kelle kohta oli seni olemas vähe kliinilist teavet. INSTAGE®-uuringu andmete kohaselt sarnaneb kaugelearenenud IPFiga patsientidel nii nintedaniibi kasutamise efektiivsuse kui ka ohutuse profiil uuringute INPULSIS® ja TOMORROW nende patsientide profiiliga, kellel ei ole IPF veel nii kaugele arenenud.