Teele Meren: noortel arstidel on teotahet, et panustada meditsiini arendamisesse, mitte vaid nuriseda halva üle

Teele Meren. Foto: Helin Loik-Tomson
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Äsja Eesti Lastearstide Seltsi juurde loodud nooremarstide sektsiooni juht Teele Meren kinnitas, et residentidel ja noortel arstidel on mõtteid, kuidas muuta residentuuri kvaliteetsemaks. Jätkub ka teotahet, et panustada meditsiini arendamisesse, mitte vaid nuriseda halva üle.