Kuidas ületada sõeluuringutes osalemise takistusi emakakaelavähi sõeluuringu näitel

Kaire Innos
Eeva-Liisa Piibeman

Eeva-Liisa Piibeman

eevaliisa@celsius.ee
Eestis ei ole üheski kolmest praegu rakendatavast sõeluuringuprogrammist õnnestunud jõuda soovitatud 70% osalusmäärani.