Igapäevasest kliinilisest praktikast saadud lisaandmete kohaselt on EGFRi Del19 ja T790M mutatsiooniga mitteväikerakulise kopsuvähi patsientidel Giotrif®-i (afatiniibi) ja järgneva osimertiniibi kasutamisel üldise elulemuse mediaan peaaegu 4 aastat

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Firma Boehringer Ingelheim tegi teatavaks uuringu GioTag täiendatud andmetega tehtud vaheanalüüsi tulemused, mille kohaselt andis ravi algul afatiniibi ja seejärel osimertiniibiga Del19-positiivse tuumoriga patsientide üldiseks elulemuseks peaaegu neli aastat (45,7 kuud). GioTag on igapäevasel kliinilisel kogemusel põhinev pimendamiseta retrospektiivne vaatlusuuring, millega hinnatakse Giotrif®-i (afatiniibi) ja selle järel kasutatud osimertiniibi mõju epidermaalse kasvufaktori retseptori mutatsiooniga (EGFRi M+) mitteväikerakk-kopsuvähi (NSCLC) patsientidel. Uuritud patsientidel esines omandatud T790M mutatsioon, mis on levinuim esimese ja teise põlvkonna EGFRi türosiinkinaasi inhibiitorite (TKI) resistentsuse mehhanism.