Igapäevasel kliinilisel praktikal rajaneva uuringu kohaselt annab EGFRi mutatsiooniga mitteväikerakk-kopsuvähi patsientidel Giotrif®-i (afatiniibi) ja sellele järgneva osimertiniibi kasutamine mediaanina 27,6 kuud kestva keemiaravivaba perioodi

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Firma Boehringer Ingelheim tegi teatavaks uuringu GioTag tulemused, kus hinnati igapäevase kliinilise praktika põhjal retrospektiivselt epidermaalse kasvufaktori retseptori mutatsiooniga (EGFR M+) mitteväikerakk-kopsuvähi patsientidel esimese valiku ravimi Giotrif®-i (afatiniibi) ja selle järel kasutatud osimertiniibi mõju. Uuritutel esines omandatud T790M mutatsioon, mis on levinuim esimese ja teise põlvkonna EGFRi türosiinkinaasi inhibiitorite (TKI) resistentsuse mehhanism. Uuringu tulemuste põhjal oli ravi järjestamine efektiivne, sest nii muutus edasine keemiaravi vajadus hilisemaks. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Future Oncology.