Euroopa ravimiamet kinnitas Keytruda (pembrolizumab) kasutamise kombinatsioonis keemiaraviga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutel

Foto: Shutterstock
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa ravimiameti kinnitus põhineb KEYNOTE-407 uuringu tulemustel, mis näitasid olulist üldise elulemuse paranemist Keytruda (pembrolizumab) ja keemiaravi kombinatsiooniga võrreldes ainult keemiaraviga. Keytruda (pembrolizumab) on Euroopas esimene PD-1 vastane ravi, mis on saanud näidustuse kinnituse kombinatsioonis keemiaraviga metastaatilise lamerakk-NSCLC raviks täiskasvanutel olenemata PD-L1 ekpressioonist.