ESMO (Euroopa Meditsiinilise Onkoloogia Ühingu) 2016. aasta kongressil esitleti otsese võrdlusega (head-to-head) kliinilise uuringu LUX-Lung 7 (afatiniib vs. gefitiniib) üldise elulemuse andmeid

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Boehringer Ingelheim tegi teatavaks kliinilise uuringu LUX-Lung 7 tulemused, milles võrreldi otseselt EGFRi kaudu toimivate esimese ja teise põlvkonna ravimite (vastavalt Iressa® (gefitiniib) ja Giotrif® (afatiniib)) efektiivsust ja ohutust EGFRi mutatsiooniga kaugelearenenud mitte-väikerakulise kopsuvähiga patsientidel. Uuringu esmane tulemusnäitaja oli üldine elulemus - afatiniibi kasutamine vähendas gefitiniibiga võrdluses suremuse riski 14%. Kliinilise uuringu LUX-Lung 7 tulemusi tutvustati põhjalikumalt Euroopa Meditsiinilise Onkoloogia Ühingu (ESMO) kongressil Kopenhaagenis 9. oktoobril 2016.