CDK4/6 inhibiitorid – elulemust pikendav võimalus levinud rinnavähi ravis

Elen Vettus

Hormoonretseptor positiivne (HR+), HER2 negatiivne ehk luminaaltüüpi duktaalne kartsinoom on kõige sagedasem varajase ja levinud rinnavähi subtüüp. Antud rinnavähi tüübi esmavaliku raviks on endokriinravi. Seda juhul, kui patsiendil ei ole vistseraalset kriisi. Tsükliinsõltuvate kinaaside 4/6 (CDK 4/6) inhibiitorid on kliinilises kasutuses olnud mõned aastad. Tänu oma omadusele blokeerida vähirakkude kasvamist ning jagunemist, vähendades retinoblastoomi valgu fosforüleerimist ning jättes kasvajarakk pidama G1 faasi, on antud preparaatide lisamine standardravile näidanud nii progressioonivaba kui ka üldise elulemuse paranemist nii esimeses kui teises raviliinis. Rahvusvahelised ravijuhendid soovitavad CDK 4/6 inhibiitori lisamist HR+, HER2 negatiivse levinud rinnavähi patsiendi raviskeemi.